Day

มกราคม 26, 2024

รีวิว Best Western Ratchada

จุดขายของโรงแรมคืออะไร ส่วนตัวที่ต้องชมเลย คือ โรงแรมสวยจริงๆ เมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่าย ราคาเริ่มต้นประมาณ 1800 บาท (เมื่อจองเนิ่นๆ) และ อีกจุดขายท...
Read More