Day

มกราคม 13, 2020

Magome juku เส้นทางการค้าโบราณอายุ 400 ปี : Shoryudo Highway Bus Pass

Magome juku คือเส้นทางการค้าโบราณอายุ 400 ปี ถือเป็น 1 ในเมืองพักแรม 69 แห่งในสมัยก่อน ย้อนเวลากลับไปสมัยเอโดะ (ประมาณ 400 ปีก่อน) เวลาผู้คนเดินทางไปม...
Read More