Day

มกราคม 11, 2020

Shin Hotaka Ropeway / Gero Onsen / Takayama : Shoryudo Highway Bus Pass

สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคน ไหนๆ ใครจะไปเที่ยวโซนนาโกย่ายกมือขึ้น มาวันนี้ลุงมาพาไปเที่ยวต่อจากรีวิวที่แล้วเนอะ คราวที่แล้วลุงพาไปเที่ยว Ropeway ที่สูงและยา...
Read More