Day

กันยายน 2, 2019

Siam @ Siam Design Hotel Pattaya

พัทยามาอีกแล้ว ช่วงนี้รีวิวพัทยาเยอะเลยก็ใกล้กรุงเทพฯนิเนอะ ไปง่ายไม่ต้องเสียค่าตั๋วเรือบิน 55555 โรงแรมนี้ชื่อ Siam @ Siam Design Hotel เป็นดีไซน์โฮเ...
Read More