Day

พฤศจิกายน 18, 2022

รีวิว The Soul Resort ( เดอะโซล รีสอร์ท สระบุรี )

ขออกตัวไว้ก่อน ว่าลุงไปพักในช่วง ก่อน โรงแรมเปิด ประมาณ 2 อาทิตย์ อาจมีอะไรหลายๆอย่าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น หลังจาก โรงแรมเปิดไปแล้วนะ Th...
Read More