Day

มกราคม 26, 2020

Wander วัดแขก อร่อยจนต้องบอกต่อ(ไม่แพงด้วย)

รีวิวนี้มาชี้เป้าของอร่อยย่านวัดแขกสีลมฮะ ใครที่หวังเข้ามาดูร้านสวยฟรุ้งฟริ้ง น่าตามไปถ่ายรูป คิดว่ารีวิวนี้อาจไม่ใช่ฮะ แต่ถ้าอยากกินของอร่อยจริงๆและไ...
Read More